Bağlama

Türk Halk müziğine özgü, sosyal bir enstrümandır. Her zaman her yere taşınabilir, sahibinin en yakın arkadaşı ve yoldaşı olur. Okul, sosyal yaşam ve ileri dönem aktivitelerinde tekdüzeliği giderir.

Bağlama eğitimi, çocuklar ve yetişkinleri ülkemiz topraklarına özgü yerel ezgilere yakınlaştırırken kişiye kültürel farkındalığını ve kökleriyle bağını güçlendirme şansı sağlar.

Analitik düşünme biçimini destekler. Kendine güven ve kendini gerçekleştirme becerisi kazandırır. Bağlama pratikleri yapmak odaklanma kapasitesini her geçen gün artırırken motor hareket becerilerini, sağ/sol el koordinasyonunu geliştirir.

Tercihe göre bireysel veya grup olarak işlenebilen bağlama derslerimizde temel müzik ve nota bilgisiyle birlikte, başlangıçtan ileri seviyeye kadar kısa sap ve uzun sap bağlama çalma yetisi kazandırılır.