Bateri

Ritim ailesinin üyesi olan bateri, aslen müziği temeli olarak görülebilir. Ritim, anne karnında tanıştığımız ilk uyaran ve en temel güdülerimizdendir. Ritim duygusu tüm diğer enstrümanlarda başarılı olabilmek için gereken bir müzikal yetidir. Orkestra çalımlarında şarkı baterinin ilk vuruşuyla başlar ve çalım boyunca tüm diğer enstrümanların takip ettiği, şarkının omurgasını oluşturan enstrüman bateridir.

Küçük yaşlardan itibaren keyifle çalınabilecek, gelişimi de destekleyen bir enstrümandır. 5 yaştan itibaren öğretilebilir fakat çocuğun fiziksel gelişimine bağlı olarak daha erken veya daha geç yaşlarda başlanması daha uygun olabilir. Bateri, fiziksel efor gerektiren bir enstrüman olması nedeniyle çocuklarda ve yetişkinlerde agresif tavrı dindirir, stresi azaltır, enerjinin dengelenmesini sağlar. Üstelik kalori yakmanın en eğlenceli yollarından biridir. El-göz-beyin koordinasyonunu kuvvetlendirir, sağ/sol beyin loblarının dengeli çalışmasını destekler.

Dersler bireysel veya grup olarak işlenebilir.