Kontrbas

Yaylı ailesinin en heybetli çalgısı olan kontrbas, aynı zamanda ailenin en kalın seslisi olarak bilinir.

Orkestra armonisinde bas sesleri vermekle görevli olan kontrbasın solo kullanımı da yaygındır. Ses genişliği ortalama 3 oktav olup, etkileyici bir ses frekansına ve geniş ses aralığına sahiptir.

Profesyonel veya hobi amaçlı eğitimlerimiz bireysel olarak planlanır. Çalgının ebatları nedeniyle ideal başlangıç yaşı 16 ve sonrasıdır.

Derslerde arşe kullanım becerisi, yay çekiş tekniği, sol el tekniği ve pozisyon geçiş kurallarına yönelik egzersizler yapılır, ihtiyaç varsa armonik duyum, nota bilgisi ve temel müzik bilgisi çalışmaları dahil edilir. Devam eden süreçte repertuvar çalışmaları yapılır.